Contact en afspraak (niet Ambulant)

06-19848496( ma-vrijdag 10-18 uur.)

Geen huisbezoeken

Volgens afspraak. Uitsluitend in de salon.

De voeten van diabetes- of reumapatiënten zijn erg kwetsbaar.

Diabetes type 2 hebben een schommelende glucose waarde. Deze schommeling kan schade veroorzaken in de bloedsomloop en zenuwstelsel. Met als gevolg dat u een standsafwijking kan gaan ontwikkelen dit kan weer drukplekken ingroeiende nagels , wondjes , overmatige groei van eelt en kloven veroorzaken. Veelal worden deze aandoeningen niet optijd opmerkt.

Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat veel narigheden en amputaties voorkomen kunnen worden als er in een vroeg stadium ingegrepen wordt. Hiervoor is de werkgroep gaan kijken hoe we dat het beste kunnen aanpakken.

het voetenteam bestaat uit:

Huisarts (POH), diabetische verpleegkundige, Diabetische podotherapeut & medische pedicure.

Samen houden we uw voeten in de gaten op tekenen van verhoogd risico op wonden.

U zal de medische pedicure het meeste zien.

Wat doet de huisarts: de huisarts controleerd uw bloedsuikerwaarde, controleerd uw gevoel, controleerd de doorbloeding en kijkt of er drukplekken ontstaan (roodheid, eelt vorming). aan de hand van dit onderzoek komt een Sims code.

vanaf sims code 1 wordt u doorgestuurd naar de diabetische podotherapeut. De podotherapeut zal veel testjes opnieuw doen en onderzoekt of er verhoogde kans is op een Ulcus (slecht genezende wond), zij doen ook een drukmeting en kijken naar uw voetafwikkeling. veelal maken ze gebruik van een drukmat, 3d meting, blauwdrukraam. De podotherapeut geeft u ook een gericht schoenadvies soms is het nodig dat u steunzolen of andere hulpmiddelen te gaat dragen. Voor het verwijderen van overmatige aandoeningen zoals eelt, doorgescheurde kloven, ernstig verdikte nagels, likdoorns door standsafwijking wordt u verwezen naar een medische pedicure die een samenwerking overeenkomst heeft met de diabetische podotherapeut.

aan een sims en zorgprofiel hangt een x aantal

Bij vroegtijdig signaleren kan een amputatie voorkomen worden.

Omdat de voeten specialistische zorg nodig hebben heeft de zorgverzekeraar deze opgenomen in basis of aanvullende pakket. Hieraan zijn wel een paar spelregels verbonden.

Uw voeten worden minimaal één keer per jaar gecontroleerd door uw huisarts/POH of Diabetische verpleegkundige en/of diabetische Podotherapeut.

De huisarts onderzoekt of u doorbloeding en gevoel problemen heeft. Heeft u één van deze twee problemen krijgt u een Sims nummer. Aan de hand van Sims wordt u doorgestuurd naar de diabetische podotherapeut.

De diabetische podotherapeut onderzoekt of er problemen zijn die worden veroorzaakt door een standsafwijkingen . Indien er een standsafwijking is kan dat vervelende wonden en vergroeiingen veroorzaken welke bij telaat ingrijpen kan leiden tot amputatie.

met verhoogde drukplekken gaan ze samen met u een oplossing zoeken deze dient u op te volgen.

Helaas vergoed de zorgverzekeraar niet alle hulpmiddelen zoals nagelbeugels en ortheses steunzolen zijn veelal opgenomen in de aanvullende zorgverzekering.

De taak van medische pedicure is het vroeg signaleren van veranderingen in stand, het uitvoeren van instrumentale voetzorg in opdracht van de podotherapeut, welke door standsafwijking worden veroorzaakt: zoals het verwijderen van overmatig eelt, likdoorn, ingroeiende nagel, Verdikte nagels dunner maken (kalknagel). Met als doel krijg geen wondjes.

Wil u naast medisch noodzakelijke voetzorg een totaal pakket voetzorg dan is dit mogelijk u betaald dan zelf een kleine bijdrage van € 8,00 per 15 minuten. Dit is het knippen van normaal groeiende nagels, eelt – likdoorns zonder verhoogde druk. Alles wat valt buiten medische noodzakelijke voetzorg zoals beschreven in de Zorgmodule Preventie Diabetische Voetulcera 2019

Alle verzamelde informatie en het behandelplan worden beveiligd digitaal met betrokken zorgverleners gedeeld (foto’s, dossier, n.a.w-gegevens). Indien u dit niet wenst, geeft u dit dan aan bij uw huisarts en podotherapeut. In dit geval wordt de gehele behandeling bij u in rekening gebracht en kunt u zelf de gemaakte kosten declareren bij uw zorgverzekeraar.

Reumapatiënten

In sommige gevallen ontvangt u een vergoeding via de aanvullende zorgverzekering. Informeer zelf bij uw verzekering. U declareert zelf de factuur.