Contact en afspraak

06-19848496

Volgens afspraak.

De voeten van diabetes- of reumapatiënten zijn erg kwetsbaar.

Dit komt omdat er vaak een storing in de bloedcirculatie bestaat. Deze patiënten kunnen last hebben van neuropathie en gevoelloosheid, vergroeiingen of standsafwijking.

Deze aandoeningen kunnen een variatie aan voetproblemen veroorzaken, waaronder jeuk, droge huid, sterke eeltvorming, plotselinge standsverandering, nagelaandoeningen, ontstekingen (necrose/ ulcus) en wondjes.

De zorgverzekeringen kan in bijzondere gevallen een vergoeding uitkeren, om uw voeten op een verantwoorde manier te laten verzorgen, ook ter preventie.

Indien u diabetespatient bent controleert de huisarts, POH of diabetesverpleegkundige 1 keer per jaar uw voeten zorgvuldig. Het resultaat van dat onderzoek wordt aangegeven met een zogenoemde ‘SIMS-code’; hoe hoger deze code hoe hoger de kans op ongemakken. Bij SIMS_1 wordt u verwezen naar de podotherapeut en deze bepaalt hoeveel medische en instrumentale zorg u per jaar nodig heeft.

De podotherapeut verwijst u door naar een medische pedicure voor de medisch instrumentale behandelingen. Medisch noodzakelijke instrumentale behandelingen zijn het behandelen van overmatig eelt, ernstig verdikte nagels, kloven, ingroeiende nagels en het signaleren van veranderingen. Wat NIET onder de medisch noodzakelijke zorg valt, is het knippen van gezonde nagels. Hiervoor betaalt u een eigen bijdrage van €7,00. De medisch noodzakelijke voetzorg declareer uw pedicure bij uw zorgverzekeraar.

Alleen hetgeen door de podotherapeut als medisch noodzakelijke behandeling is vastgesteld, komt voor een vergoeding van uw zorgverzekering in aanmerking. Mocht u tijdens de behandeling ook andere verzorging willen ontvangen, dan betaalt u zelf daarvoor de vastgestelde vergoeding.

Allen die betrokken zijn bij de verzorging van uw voeten doen hun uiterste best die de zorg te verlenen die goed en noodzakelijk is. Daarnaast geven wij ook adviezen. Graag verzoeken wij u deze adviezen strikt op te volgen; mocht u evenwel de adviezen niet (willen) opvolgen dan kan besloten worden de voetzorg aan u te staken.

Alle verzamelde informatie en het behandelplan worden beveiligd digitaal met betrokken zorgverleners gedeeld (foto’s, dossier, n.a.w-gegevens). Indien u dit niet wenst, geeft u dit dan aan bij uw huisarts en podotherapeut. In dit geval wordt de gehele behandeling bij u in rekening gebracht en kunt u zelf de gemaakte kosten declareren bij uw zorgverzekeraar.

Reumapatiënten

In sommige gevallen ontvangt u een vergoeding via de aanvullende zorgverzekering. Informeer zelf bij uw verzekering. U declareert zelf de factuur.