Contact en afspraak

06-19848496

Volgens afspraak.

Tijdens de Lock-down mag de continuïteit diabetische voetzorg volgens zorgplan verstrekt door de podotherapeut doorgaan.

Diabetes is een metabolisme ziekte die schade in de bloedsomloop (PAV) en zenuwstelsel (PS) kan geven. Dit kan gevolgen hebben in de conditie van de huid , nagels en voetstand.

Om de complicaties goed in kaart te brengen en behandelen is er een diabetische voetenteam waar ieder een rol heeft met als hoofddoel u zo goed mogelijk mobiel te houden, wonden te voorkomen en amputaties uit te sluiten. Het voetenteam heeft ook uw hulp nodig wij verwachten dat u onze adviezen worden opgevolgd.

Een voetenteam bestaat uit:

 • lijn 1: Huisarts/POH of
 • Lijn 2 :Internist/ Diabetes verpleegkundige of
 • Lijn 3: Ouderen geneeskundige in verzorgingshuis
 • Diabetische podotherapeut en
 • Medische pedicure of Pedicure + met aantekening Diabetes
 • Patiënt zelf , Volg al onze adviezen op en onderneem zelf actie, informeer uw behandelende arts / podotherapeut of medische pedicure bij veranderingen of wondjes.

Lijn 1, 2 en 3 onderzoeken of er sprake is van doorbloeding- en/of zenuwschade. Uit dit onderzoek komt een Sims, hoe hoger de Sims des te meer schade aanwezig is .

De Diabetische podotherapeut onderzoekt aan de hand van een podologisch voetonderzoek hoe het gesteld is met uw mobiliteit daarbij controleren ze de voetstand en de schoenkeuze. Aan de hand van deze informatie bepalen ze of er zool-of hulpmiddeltherapie nodig is. Heeft u overmatige eelt, likdoorns, vergroeide nagels, kloven alle veroorzaakt door een standsafwijking dan zal de podotherapeut u doorverwijzen naar de medische pedicure.

De medische pedicure krijgt opdracht van de podotherapeut wat instrumentaal behandeld moet worden. Dat is zorg die d.m.v. fraisen of snijden verwijderd moet worden en herhaaldelijk onderhoud nodig heeft. Dit noemen wel medische noodzakelijke instrumentale behandeling . (MNIB). De pedicure fotografeert en rapporteert terug naar de podotherapeut aan de hand van rapportage bepaald de podotherapeut of uw sims en zp nog klopt.

Wat is MNIB? is alle voetzorg die veroorzaakt wordt door stands-verandering of afwijking, slechte doorbloeding of zenuwschade. Deze zorg krijgt u ook vergoed vanuit uw basis zorgverzekering of aanvullende zorgverzekering. (lees hieronder wat voor u van toepassing is)

Wat is NIET MNIB en vallen buiten de basis – aanvullende zorgverzekering?

 • Het knippen van gezonde goed groeiende nagels,
 • Verwijderen van eelt door het dragen van niet goed of slecht passend schoeisel ,
 • Verwijderen van eelt door het lopen op blote voeten en zomer eelt,
 • verwijderen van likdoorn die niet veroorzaakt is door standsafwijking,
 • Verwijderen van een ingroeiende nagel wanneer u niet volgens de richtlijnen knipt.
 • Verzorgen van droge voeten.

Het is wel te zeerste aan te raken deze ongemakken te laten behandelen door de medische pedicure. U betaald dan een kleine eigen bijdrage. (zie prijslijst) Kiest u ervoor dit achterwegen te laten moet u dat vooraf van de behandeling telefonisch doorgeven.

*Ulcus is een slecht tot niet genezende ontstoken wond.

Wat zijn de kenmerken voor een Sims en Zorgprofiel (zp)?

Hoe hoger de Sims en Zp hoe grotere kans dat u een wond krijgt die slecht wil genezen en ernstig kan gaan infecteren wanneer dit gebeurt ligt een amputatie op de loer. En dat is niet de bedoeling. Aan de hand van de Sims en Zp weet iedere zorgverlener wat er aan de hand is en wordt daarnaar gehandeld.

 • Sims 0: geen verlies van gevoel (ps) of geen tekenen van slechte doorbloeding (pav).
 • Sims 1 zp 1: verlies van gevoel (PS) of
 • Sims 1 zp 1: tekenen van slechtere doorbloeding (PAV)
 • Sims 2 zp 2: Verlies gevoel (PS) samen met slechte doorbloeding (PAV)
 • Sims 2 zp 3: PS met lokale druk
 • Sims 2 zp 3: PAV met lokale druk of
 • Sims 2 zp 3: PS + PAV en lokale druk
 • Sims 3 zp 4: voorgeschiedenis amputatie of ulcus / ingestorte voet (charcot voet) en nierfalen (dialyse)

Heeft u vrije keuze in kiezen naar welke medische pedicure u wil ?

Ja, de enige voorwaarden is dat de medische pedicure wel een samenwerking contract moet hebben met uw diabetische podotherapeut. De podotherapeut heeft lijsten met aangesloten medische pedicure.

Hoe gaat het met betalen?

Basis verzekering: De pedicure declareert de MNIB vanaf Sims 2 zp 2 bij uw de zorgverzekeraar , Dus u betaald alleen de niet medische behandeling. (zie prijslijst)

Aanvullende zorgverzekering: Sims 1 zp 1: betaald u de MNIB aan de pedicure en u kan zelf uw factuur declareren bij uw zorgverzekering. Hoogte vergoedingen is afhankelijk van uw pakket aanvullende verzekering.

Geen vergoedingen zorgverzekering : Sims 0, vervaardigde hulpmiddelen en niet medisch noodzakelijke voetzorg voorgeschreven door de podotherapeut . U betaald zelf alle zorg (zie prijslijst)

Beter voorkomen dan genezen !

Het kan ook zijn dat de zorg rond om u voeten zo goed aanslaat dat u tussentijds terug wordt gezet in Sims en zp en de vergoeding van uw basisverzekering komen te vervallen . Dit is goed nieuws voor u want dan is de kans op niet genezende wonden en amputatie sterk verkleind.

Hoe is de zorg en basisverzekering op gebouwd?

Screening en Podotherapeutische voetonderzoek Basis verzekering Minimaal 1x per jaar. Sims 1, 2 Zp 1, 2
Sims 3 Zp 4 zeer frequent.
Sims 0 Zp 0Geen risico , alles okeGeen vergoedingen zorgverzekeraarGa wel regelmatig naar de pedicure.
Sims 1 zp 1licht risicoAanvullende verzekering **Budget pedicure behandelingen is afhankelijke van uw aanvullende verzekering
Sims 2 zp 2, 3Verhoogd risicoBasis verzekering ***Pedicure behandeling
meestal om de 6 a 8 weken per jaar
Sims 3 zp 4zeer verhoogde risico Basis verzekering ***Pedicure meestal om de 4 a 5 weken per jaar . Bij actieve ulcus of niet genezende wond komt u niet bij de pedicure .
frequentie podotherapeutische en pedicure behandelingen kunnen afwijken.
U betaald de zorg nooit vanuit uw eigenrisico zorgverzekering.
(*) deze worden niet vergoed vanuit uw zorgverzekering deze dient u zelf te betalen aan de zorgverlener . (**) U betaald de medische pedicure en u kan zelf de factuur declareren bij uw zorgverzekeraar. (***) De medische pedicure hoeft u niet te betalen voor medische noodzakelijke voetzorg u krijgt een aantal pedicure behandelingen vergoedt vanuit de basis verzekering. Niet medische voetzorg zoals gezonde nagels knippen, gezond eelt verwijderen betaald u een kleine eigen bijdrage aan de pedicure.

Wat kan u zelf doen?

Ontdekt u zelf wondjes, verdikte nagels, een ingroeiende nagel ,eelt, likdoorns, prikkelingen, dofheid neem altijd contact op met uw huisarts ga NOOIT zelf een oplossing zoeken.