Contact en afspraak

06-19848496

Volgens afspraak.

Hoe wordt de gezondheid van de voeten bepaald?

In de jaren zijn modellen ontwikkeld die mogelijke voetproblemen kunnen opsporen. De zogenaamde Sims en Zorgprofiel.

Wat is de Sims classificatie?

De Sims classificatie wordt bepaald door de diabetes- praktijkondersteuner of huisarts . Of in het ziekenhuis door de diabetesverpleegkundige of internist. Dit gebeurt 1x per jaar tijdens het uitgebreide voetonderzoek.

Ze gaan dan kijken hoe het met gevoel en bloedsomloop is, hiervoor gebruiken ze een monofilement en stemvork en voor controleren van de doorbloeding d.m.v. handmatig voelen (palperen) of wordt er een dopler gebruikt.

Hieruit komt een resultaat de Sims hoe hoger het nummer, hoe groter het risico op slecht genezende wonden met vervelende gevolgen.

Hoe is de Sims classificatie opgebouwd?

De Sims classificatie is als volgt opgedeeld.

Classificatie 0 geen complicaties

Classificatie 1 Vermindert gevoel of verslechterde doorbloeding -Geen lokale drukplekken.

Classificatie 2 Vermindert gevoel en verminderde doorbloeding – Soms lokale drukplekken

Classificatie 3 combi classificatie 2 met een doorgemaakte slecht genezende wond- Ulcus – Amputatie – Nierfunctie valen.

Wat is een zorgprofiel?

Een zorgprofiel geeft aan welk ‘zorgpakket’ nodig is om de risico’s op het ontstaan van voetwonden te beperken. Op basis van het zorgprofiel wordt de benodigde voetzorg voor u georganiseerd en wordt ook de vergoeding hiervan bepaald.

Hoe zijn de zorgprofielen opgebouwd?

De zorgprofielen zijn als volgt opgebouwd. De zorgverzekeraar kijkt niet naar of u zelf de voeten kan onderhouden.

Geen zorgprofiel Sims 0, geen wonden

Zorgprofiel 1
Niet veel zorg nodig , maar wel in de gaten houden en voetzorg door pedicure regelmatig nodig. minimaal 4x per jaar.

Zorgprofiel 2 Sims 1

Verhoogde risico op ontstaan van een wond / drukplek . Belangrijk om regelmatig naar de pedicure te gaan om de 6 a 8 weken.

Zorgprofiel 2 Sims 2

Door de aanwezigheid van gevoelloosheid en verslechterde doorbloeding en verhoogde kans op drukplekken kunnen er gemakkelijk wonden ontstaan.

Zeer regelmatig naar de pedicure is noodzakelijk om de 6 weken.

Zorgprofiel 3 sims 2
Door de aanwezigheid van gevoelloosheid, verminderde doorbloeding en er drukplekken door stands-afwijking.

Zeer regelmatig naar de pedicure is noodzakelijk om de 6 weken.

Zorgprofiel 3 sims 3 alle factoren en ook een slecht genezende wond gehad (ulcus) en of amputatie ondergaan.

Zeer belangrijk om naar de pedicure te gaan om de 4 a 5 weken.

Zorgprofiel 4
Er is sprake van Sims classificatie 3, er is in het verleden sprake geweest van een voetwond of er heeft een amputatie plaatsgevonden.
Of
Er is sprake van een inactieve Charcot-voet of een nierfunctievervangende therapie (dialyse).

Meestal komt u dan niet direct bij de pedicure onder behandeling maar blijft u bij de podotherapeut.

Hoe wordt de behandeling bij de podotherapeut vergoed?

De zorgverzekering houd geen rekening mee of u instaat bent om de voeten te behandelen. Ze kijken puur naar hoe hoog de kans op wonden die niet willen genezen.

Sims 1 met Zorgprofiel 1 is in sommige gevallen opgenomen in de aanvullende zorg-verzekering (informeer uw polis).

Vanaf Sims 1 Zorgprofiel 2 . vergoeding vanuit de Basis verzekering (gaat niet van eigen risico af). De aantal x vergoedingen is afhankelijk wat de podotherapeut nodig vind ter preventie van voetwonden. Dit wordt in een behandelplan beschreven u bent natuurlijk zelf de verantwoordelijke . U moet wel het zorgplan opvolgen anders kan tussentijds het recht op vergoedingen worden ingetrokken.

Ik als uitvoerder pedicure behandelingen krijgt ik via het beveiligde zorgportaal het behandelplan en hoeft alleen het gene te doen wat daarin beschreven staat, dat Is bv. verwijder het eelt op de aangegeven drukplek, verwijder de likdoorn/ eeltpit of frais de nagels dunner. Alles wat ik extra doe dat dient u zelf te betalen. Ik stuur via dat portaal een verslag evt. met foto’s terug naar de podotherapeut. Geeft u geen toestemming dat we op deze manier communiceer dient u de gehele behandeling zelf te betalen en u kan dan de factuur proberen te declareren bij de zorgverzekeraar. Helaas kunnen we dan ook geen goed behandelplan met resultaten maken.