Contact en afspraak

06-19848496

Uitsluitend in de praktijk

Wat is risico medischevoetzorg?

Dit is preventieve voetzorg voor mensen die een verhoogde kans op ulcus (slecht of niet genezende geïnfecteerde wond) hebben met gevolg een amputatie.

Voor patiënten met diabetes type 2 is het al jaren geregeld. Maar voor de mensen met Reumatoïde Artritis, Reumatoïde psoriatica , Neuropathie, MS, ALS, Perifere vaatlijden (oa cva, hartvaatziekte enz) is het nog steeds niet helemaal duidelijk. Hoe en waaraan u moet voldoen. Hieronder ziet u een schema zoals het nu dij diabetes is geregeld ik vermoed dat dit ook voor u gaat gelden.

Wat wel vast staat is: wanneer de huisarts of uw medische specialist bij u gevoelverlies (PS)of verminderde doorbloeding (teken tot PAV) meet in de voeten dat u wordt doorgestuurd naar de “risicovoet” podotherapeut.

De podotherapeut doet een onderzoek naar mobiliteit en standsafwijking en of dit verhoogde drukplekken veroorzaakt en stelt een zorgplan op. Wanneer u op bepaalde lokaties overmatig eelt, likdoorn, ingroeiende nagel en/of kloven heeft wordt de hulp van medische pedicure gevraagd.

De medische pedicure voert de medische noodzakijke instrumentale zorg uit naar aanleiding van zorgplan ter preventie van ulcera. Deze zorg declareert de pedicure bij via de podotherapeut bij zorgverzekeraar. U krijgt een x aantal behandelingen vergoed dit is afhankelijk van hoe hoog de op ulcera is.

Het knippen van gezonde nagels, verwijderen van wrijvingseelt valt niet binnen de aanvullende en basisverzekering deze zorg betaald u zelf aan de pedicure.

Het risico is op gedeelt in classificaties hoe hoger de sims en zorgprofiel (zp) hoe meer risico op ulcus aanwezig is.

Voet onderzoek door huisarts of medische specialist en podotherapeut valt in de basisverzekering u betaald ook geen eigen risico.

Sims 0geen afwijkingen PS of teken tot PAV en
geen verhoogde druk plekken
NEE
Sims 1zp 1Wel Ps of PAVAanvullende verzekering
Sims 2 zp 2Wel PS met PAVJA, basisverzekering
Sims 2 zp 3Wel
Ps met verhoogde druk of
PAV met verhoogde druk of
PS + PAV met verhoogde druk
Ja, basisverzekering
Sims 3 zp 4 Wel
doorgemaakt ulcus of
amputatie en
bij nierfalen( dialyse)
Ja, basisverzekering
ps = verminderd gevoel PAV = verminderde doorbloeding

Onderduidelijkheid DOOR MENSIS

De woordvoerder van zorgverzekeraar Mensis is in tv uitzending van BNN-Vara Kassa 25 februari op tv geweest. Wat meneer suggereert klopt niet. Het isniet vanzelfsprekend dat iedereen een vergoeding ontvangt en dat alle patiënten voor 2023 al via podotherapeut bij de medische pedicure komt.

Voor de mensen die nu geen aanvullende verzekering hebben is hetverstandig eerst naar de podotherapeut te gaan en dan evt toch een aanvullende verzekering proberen af te sluiten .

Wij streven ernaar dat u vroeg of laat geen amputatie moet ondergaan.

Daarom verwachten wij van u dat alle adviezen en bezoeken aan specialist worden opgevolgd.

Herkend u iets aan de voeten als op de poster dan is het verstandig om een afspraak te maken bij uw huisarts.